Image
En man arbetar i produktion på ett glas- och metallföretag.
Foto: Sören Håkanlind

Glas- och metalltekniker blir Sveriges första nationella yrkesutbildning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
2024-05-06 14:05

Glasbranschföreningen och KYH Yrkeshögskola har tillsammans arbetat fram en ny utbildning kallad Glas- och metalltekniker, som blir en av Sveriges första utbildningar inom den nya utbildningsformen nationell yrkesutbildning. Utbildningen motsvarar ett års heltidsstudier och kommer att bedrivas av KYH med Stockholm, Malmö och Varberg som studieorter. Utbildningen startar 16 september 2024 och ansökan är öppen mellan 2 maj och 25 augusti.

Erik Haara
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen

– Beskedet om att utbildningen blir av är mycket glädjande för branschen och den kommer förhoppningsvis leda till många nya, välutbildade medarbetare. Vi ser fram emot ett fortsatt mycket gott samarbete med KYH för att skapa en bra och uppskattad utbildning, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Ny utbildningsform för vuxna

Nationell yrkesutbildning är namnet på den nya utbildningsformen för vuxna vars pilotverksamhet startar hösten 2024. Piloten inför en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, genom att använda yrkeshögskolans ramverk där utbildningarna är anpassade efter arbetsmarknadens behov, inkluderar en betydande del LIA-praktik och styrs av en ledningsgrupp bestående av arbetslivsföreträdare.

– Nationell yrkesutbildning är en sedan länge eftertraktad utbildningsform. Det har länge varit en diskrepans mellan vilka former av utbildning som erbjuds kontra var näringslivet upplever den största kompetensbristen, vilket är den gymnasiala yrkeskompetensen. Utbildningen Glas- och metalltekniker är framtagen i nära förankring med både branschorganisation och berört arbetsliv, och erbjuder studerande en effektiv karriärväg rakt in i ett bristyrke med goda framtidsutsikter, säger Erik Wallin, affärsutvecklingschef på KYH.

Kan du erbjuda praktikplats?

Utbildningen avslutas med en 12 veckor lång LIA-period. LIA, som står för lärande i arbete, är en arbetsplatsförlagd praktik som syftar till att ge den studerande möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper till praktisk erfarenhet av den kommande yrkesrollen. 

Det är viktigt att det finns praktikplatser för alla studerande, så här behöver alla företag som kan vara med och bidra. 

Om du kan tänka dig att ta emot elever/studenter på praktik, vänligen fyll i detta formulär, så kommer du att bli kontaktad av Glasbranschföreningen.