Image
Ett montage av tre bilder. Till vänster en elev som skär glas, i mitten Joakim Länder på Glasbranschföreningen och till höger byggelever som instrueras en glasövning
Bilder från Hushagsgymnasiets Glasdag. Porträttbild: Joakim Länder, Glasbranschföreningen

Allt fler skolor vill erbjuda glasutbildning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
2023-12-12 15:26

För en liten bransch som glasbranschen är det en utmaning att säkerställa god kompetensförsörjning. Konkurrensen om att få ungdomar och yrkesväxlare till de praktiska yrkena är hård och därför är det en stor fördel om såväl gymnasieskolor som yrkesvux har den kunskap som krävs för att kunna erbjuda utbildning inom yrket. Något som nu sker på allt fler orter i Sverige. Det senaste glädjebeskedet kom från Göteborgs stad som till våren erbjuder vuxenutbildning inom glasteknik i samverkan med Bräckegymnasiet. En gymnasieskola som också tillhandahåller glasutbildning för sina gymnasieelever.

Det är jättekul att allt fler skolor får upp ögonen för vår bransch och vill erbjuda utbildning inom glas. Behovet av utbildad personal finns över hela landet så det finns goda framtidsutsikter för den som utbildar sig till glastekniker, säger Joakim Länder, utbildningsansvarig på Glasbranschföreningen.

Satsningar börjar ge resultat

Utöver satsningen i Göteborg har också Östrabogymnasiet i Uddevalla valt att satsa på utbildning i glasteknik. Dels visar de upp yrket för gymnasieeleverna på den så kallade rundgången inför det att de ska välja inriktning på Bygg- och anläggningsprogrammet till årskurs två, dels erbjuder de en kommunal vuxenutbildning till våren. Enligt Joakim Länder är det flera olika satsningar från Glasbranschföreningens sida, som nu börjar ge resultat.

Vi har gjort en hel del satsningar de senaste åren. Dels har vi tagit fram bra material till skolorna med information om glasbranschen, dels har jag varit ute och träffat många lärare och rektorer genom arbetet med skolreformen inför 2025 och så har vi utbildat en hel del yrkeslärare i glasteknik på vår skola i Katrineholm, berättar Joakim Länder och poängterar att just utbildningen av yrkeslärarna brukar ge ringar på vattnet.

Joakim Länder instruerar två bygglärare i hur man kittar en fönsterbåge
Joakim Länder instruerar två lärare på Bygg- och anläggningsprogrammet i hur man kittar en fönsterbåge

Viktigt med glaskunskap hos läraren

För en liten bransch som glasbranschen, där utbildningen via gymnasiet sker som ett specialyrke inom ämnet Husbyggnad Bygg- och anläggningsprogrammet, är det viktigt att läraren visar upp yrket för eleverna, för att de ska få kännedom om att yrket finns.

De flesta yrkeslärare kan inte så mycket om glas vilket gör att de tycker att det är svårt att visa upp yrket för eleverna. Efter att de har varit på vår utbildningsdag har de både fått med sig lektionsmaterial och praktiska glasövningar vilket gör att de kan lägga mer fokus på att visa yrket på ett inspirerande sätt för eleverna. Dessutom känner de sig mer trygga med hur de kan ta sig an en elev som väljer glas. På många av de skolor som nu gör olika satsningar på glasutbildningar har lärare eller rektor varit på vår utbildningsdag, berättar Joakim Länder.

Tips på mer läsning:

Besök på Hushagsgymnasiets Glasdag

Hushagsgymnasiet vill få fler elever intresserade av glas 

Alexander Carpenhammar – eleven som inspirerats till att välja glas 

Utbildningsdag med målet att skapa nätverk

Information om gymnasie- och vuxenutbildning

Frågor om utbildning inom glasteknik?