Image
Skolminister Lotta Edholm besöker glasbranschens skola i Katrineholm
Skolminister Lotta Edholm besöker glasbranschens skola i Katrineholm

Skolminister Lotta Edholm besöker glasbranschens skola i Katrineholm

UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
2023-03-15 12:38

Ett modernt samhälle kan inte klara sig utan glas. Materialet finns överallt omkring oss och förser oss med dagsljus, utblick och skydd. Men trots dess samhällsviktiga funktioner är glastekniker ett bristyrke. Detta då branschen är relativt liten och det är svårt att nå ut brett med kunskap om yrket. I syfte att diskutera gemensamma behov för nischade yrken inom bygg- och installationssektorn besöker idag skolminister Lotta Edholm tre branschskolor i Katrineholm. 

Erik Haara
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen

– Framför allt kommer vi att lyfta att man från politiskt håll måste värdera och satsa mycket mer på yrkesutbildningar. Eftersom det är så få personer idag som utbildar sig till glastekniker genom gymnasieskolan, betyder det att företagen själva måste lägga stora resurser på att grundutbilda personalen, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen och tillägger att företagen trots att de är med och finansierar det gemensamma utbildningssystemet via skatten får väldigt lite tillbaka.

– Utöver den uppenbara snedfördelningen av de gemensamma resurserna, är det inte heller hållbart i längden om vi ska kunna säkerställa kompetensförsörjningen i branschen, menar Erik Haara, som ser fram emot ministerbesöket och samtalen med representanterna från de övriga branschskolorna.  

Tre önskemål om yrkesutbildning som glasföretagen lyfter fram

1. Satsa mer på yrkesutbildningar där branschskolor spelar en viktig roll. Branscherna bör inte själva behöva bekosta hela utbildningen. Praktiska utbildningar bör ges lika mycket utrymme och resurser som teoretiska utbildningar. 

2. Bättre regional samordning. Genom statligt stöd och vägledning till skolor som erbjuder utbildning inom samhällsbyggnad kunde fler yrkesprogram samlas till samma skola för skalfördelar, ökad synlighet och status.

3. Prioritering av YH-utbildningar för smala yrken. Även möjligheten till fortbildning och kompetensutveckling för verksamma glastekniker är central för branschens framtid. Därför bör välfungerande YH-utbildningar inom smala yrken prioriteras istället för att missgynnas just därför att de är smala.

Skolministern kommer under dagen att besöka Plåt & Ventbyråns branschskola, INSU – Installatörsskolans utbildningsbolag och GlasSkolan - Glasbranschföreningens branschskola.

Läs mer om utbildningsvägar i glasbranschen