Image
Två män som bär en glasskiva

Tusentals lärlingar i kläm – byggsektorn vädjar till regeringen om hjälp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
2021-01-14 09:26

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen varnar nu för att permitteringsreglerna gör att tusentals byggnadsarbetare som befinner sig i ett tidigt skede i karriären riskerar att stängas ute från arbete i branschen. Företagen måste enligt Tillväxtverket göra allt de kan för att sänka kostnaderna innan det statliga permitteringsstödet kan användas och betalas ut. Där ingår att lärlingar och praktikanter måste avvecklas. Något som slår hårt mot kompetensförsörjningen i bygg- och anläggningssektorn.

Mats Åkerlind
Mats Åkerlind

Många företag i byggsektorn har det tufft under pandemin och vill när uppdragen blir färre minska personalkostnaderna med statligt permitteringsstöd. Men reglerna försvårar. Mats Åkerlind, vice vd på Byggföretagen, är oroad och menar att detta redan haft negativa konsekvenser för branschens lärlingar.

– Byggbranschens lärlingssystem, som har anor från 1800-talet, är en del av en byggnadsarbetares karriärstart och inte jämförbart med en lärling eller praktikant i bredare benämning. Bygglärlingen är tillsvidareanställd precis som andra, men till lägre lön innan lärlingen mer formellt blir en i det övriga laget och får sitt yrkesbevis, säger Mats Åkerlind.

Om byggföretagen därmed inte kan ta emot lärlingar riskerar många att lämna branschen innan de ens har börjat. Enligt Mats Åkerlind brukar byggbranschen normalt sett ha 5 000–5 500 lärlingar anställda. I dagsläget är den siffran runt 3 500, vilket han menar är en tydlig effekt av att regelsystemet inte tar hänsyn till byggbranschens speciella anställningsregler.

Även i glasbranschen finns en oro för de konsekvenser permitteringsreglerna för med sig. Joakim Länder är ansvarig för glasbranschens lärlingsutbildning och vill även han att lärlingar ska undantas i regelverket.

Joakim Länder
Joakim Länder

– Vi arbetar hårt med att få unga killar och tjejer att söka sig till vår bransch. Företagen har under många år haft ett skriande behov av fler medarbetare. Att vi nu på grund av pandemin och trubbiga permitteringsregler riskerar att förlora engagerade och drivna medarbetare som har sökt sig till våra företag, är ett hårt slag inte bara mot vår bransch utan mot alla hantverksyrken, säger Joakim Länder och understryker att:

– Det är oerhört tragiskt när engagerade och drivna lärlingar som redan har påbörjat sin utbildning, kommit in i gemenskapen och vill satsa på en karriär i branschen, inte får möjlighet att fullfölja det karriärspåret.

Den andra sidan av myntet är att regeln om att lärlingar måste avvecklas för att man ska kunna få stöd är att det slår ekonomiskt mot de företag som redan har lärlingar anställda och därmed inte kan ta del av permitteringsstödet.

Bygg- och anläggningssektorn vädjar nu till regeringen att se över reglerna.