Image
Två män servar en bilglasruta

Nationell utbildningsplan till bilglastekniker

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
2021-03-30 10:53

När yrkesutbildningsavtalet förändrades 2016 gav det möjlighet att specifikt anställa lärlingar med inriktningen till bilglastekniker. Villkoret för att anställa en lärling till bilglastekniker var bland annat att skicka in en formell begäran tillsamman med en utbildningsplan till Lärlingsnämnden för godkännande.

För att ytterligare säkerställa branschens kompetens och kompetensförsörjning har kollektivavtalets parter fastställt att en nationell utbildningsplan ska skapas, en plan som omfattar samtliga företag som vill utbilda bilglaslärlingar. 

 

Richard Gavaller, GBF
Richard Gavaller, GBF

– Vi har samtidigt även en ökad efterfrågan på dokumenterad kunskap i form av yrkesbevis specifikt för inriktningen bilglas, påpekar Richard Gavaller.

Glasbranschens Lärlingsnämnd har därmed fastställt en arbetsgrupp vars arbetsuppgift är att utveckla, färdigställa och implementera en nationell utbildningsplan och ett yrkesprov med tillhörande yrkesbevis för bilglastekniker i Glasbranschen.

Arbetsgruppen består av:

Joakim Länder, Glasbranschföreningen/Lärlingsnämnden,
Kenth Lappalainen, Ryds Bilglas/Lärlingsnämnden,
Åke Hellman, Hellmans Glas/Glaskedjan och Kompetensgruppen bilglas
Richard Gavaller, Glasbranschföreningen/Bilglasnämnden.

Utbildningsplanen kommer arbetas fram i samråd med Glasbranschföreningens kompetensgrupp inom bilglasområdet. Implementeringen av utbildningsplan och yrkesprov för bilglastekniker ska vara klart mars 2022.